2009.05.10 21:31

SAMSUNG TECHWIN Co. | SAMSUNG GX10 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2009:04:25 14:50:01
SAMSUNG TECHWIN Co. | SAMSUNG GX10 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/5.6 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2009:04:25 14:56:03
SAMSUNG TECHWIN Co. | SAMSUNG GX10 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 100.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2009:04:25 15:25:39
SAMSUNG TECHWIN Co. | SAMSUNG GX10 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/5.6 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-320 | Off Compulsory | 2009:04:25 16:02:43
SAMSUNG TECHWIN Co. | SAMSUNG GX10 | Manual | Pattern | 1/100sec | F/5.6 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-250 | Off Compulsory | 2009:04:25 16:15:26


봄의 느낌이 나는 한밭 수목원...
가끔 산책하러 가면 좋다...쩝...근데 같이 갈 사람 시꺼만 남자들밖에  없다는거.....ㅠㅠ
Posted by 두장